泰國之美


*** สื่อจีนลงข่าว บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดในโลก

陽光,藍天,微笑,黃袍……在泰國我們會感到格外隨意與親切,穿著大褲衩和拖鞋就能夠在大街上遊蕩一整天。能生活在這樣舒適與安逸的環境裡真是一種大大的幸運。

9 สิ่งที่บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดในโลก

九件小事告訴你,泰國是全世界最幸運的國家

ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก !!!

เหตุผลที่ประเทศไทย เป็นสยามเมืองยิ้ม มีดังต่อไปนี้

泰國是全世界最幸運的國家

微笑國度泰國給你的理由如下:

1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครัวโลก ไม่ต้องกลัวอดตาย มีอาหารกินตลอดเวลา และส่งออกไปทั่วโลก

1.泰國是世界的中心廚房,永遠不用擔心挨餓並且還能出口全世界。

2. ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก มีป่าไม้ ภูเขา ทะเล ทองคำ จนได้ชื่อว่าดินแดนสุวรรณภูมิ

2.泰國擁有豐富的資源,有森林,山區,海洋,金礦,可以謂之為地產富饒。

3.ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวโดยตรง แนวแผ่นดินไหวอ้อมประเทศไทยทั้งประเทศ ในขณะที่เกือบทั้งโลกอยู่ในเขตแผ่นดินไหวรุนแรง

3.泰國不處在地震區域內,地震帶繞過了整個泰國,雖然世界上大多數國家位於嚴重地震帶上。

4. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตพายุรุนแรง นานๆจะเจอสักครั้ง เพราะพายุไต้ฝุ่นส่วนใหญ่เกิดในทะเลจีนใต้ บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ มาถล่มหนักเวียดนาม ลาว เขมรและอ่อนตัวลง กลายเป็นพายุธรรมดาเมื่อเข้าประเทศไทย

4.泰國不位於颶風區,很久才會見到幾次,因為颶風通常產生於南中國海,菲律賓一帶,常在重創越南,老撾,高棉(柬埔寨)之後逐漸減弱,在進入泰國的時候就轉變為了一般的大風。

5. ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ในขณะที่ทุกประเทศในอาเซียนตกเป็นอาณานิคม

5.在東南亞各國中,泰國從不曾淪為西方國家的殖民地。

6. ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้พ่ายแพ้ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2

6.在第一次世界大戰及第二次世界大戰中,泰國都不是戰敗國。

7. คนทุกชนชาติ และทุกศาสนาในประเทศไทยมีสิทธิ เสรีภาพ มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก

7.各國人民及各宗教信仰者在泰國都擁有世界上最大的權利與自由。

8. ประเทศไทย มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก เพื่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงมีโครงการในพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการ โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดาทรงก่อตั้งมูลนิธิต่างๆมากมาย เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น

ทรงอุปถัมถ์พระศาสนา ภาษาไทย วัฒนธรรม ประเพณี พระราชพิธี งานช่างหลวง การศึกษา การแพทย์ การคมนาคม การอนุรักษ์ดินและน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

8.泰國擁有為泰國人民最勤政的國王,在其統治期間,有超過三千項計畫項目,項目中他創辦了多個慈善基金會,如:泰國皇家Rajaprajanugroh基金會,Phra dabos基金會以及Chaipattana Foundation 基金會等。

其贊助包括宗教,泰語言,文化,傳統習俗,皇家儀式,皇室公職,教育,醫療,交通,水土保持,森林及海洋資源,新學說領域,經濟等等方面。

9. พระพุทธศาสนา เจริญที่สุดในโลกในประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกและทรงเป็นพุทธมามกะ

9.佛教在世界中發展最為繁榮,因為在泰國有一位擁有信仰並且是佛教徒的國王。


延伸閱讀:

[1]泰國人有信仰,註定是幸福的!
[2]不可思議,全球最幸福國家竟然是它!憑什麼呢?
[3]泰国,你凭什么能成为全球最幸福的国家?