kazam 螢幕錄影程式 (Ubuntu Linux 17.10)


Ubuntu Linux 17.10 將 Xorg 換成 Wayland ,讓原本用的好好的螢幕錄影程式 kazam 不能用了。主要有兩個問題:

  1. kazam 無法啟動 [2] 解法: 將快捷鍵停用
  2. kazam 錄影時只有聲音沒有畫面 [3] 解法: 改回用 Xorg

參考:

[1]
[2]
[3]