ฉ่ง-หวี


ฉ่ง-หวี (戴上為, Siong-Ui Te)

มาจาก: เกาสฺยง, ไต้หวัน

สังคม: Github / Gist / Stack Overflow

เว็บไซต์: พระไตรปิฎกภาษาบาลี (ฟอรั่ม) / พจนานุกรมภาษาบาลี (ฟอรั่ม)

type ดต struct {
   Email  string // siongui AT gmail DOT com
   Skype  string // siongui
   LINE  string // siongui
}

บล็อก:

ทฤษฎีและการปฏิบัติ (เป็นเจ้าภาพใน GitHub Pages, รหัสแหล่งที่มา)

การศึกษา:

ประสบการณ์:

 • IBM Taiwan, Software Engineer · พฤศจิกายน 2548 ถึง ก.พ. 2553 · ไทเป, ไต้หวัน

วันเกิด: ๒๑ กันยายน ๒๕๒๔

แนะนำ:

วัดหนองป่าพง (อัลบั้ม)

วัดป่านานาชาติ (อัลบั้ม, เฟซบุ๊ก, Google+)

วัดหนองป่าพง และวัดในเครือข่าย

วัดป่าอัมพวัน

Watmarpjan - วัดมาบจันทร์ (วัดสุภัททะบรรพต) จ.ระยอง

สถิติ: GitHub Résumé / Open Source Report Card / Github Visualizer / GitHub Awards