ผิดคาด - อุปลมณี


ผิดคาด

พระอาจารย์ชยสาโร พระฝรั่งอีกรูปหนึ่งเล่าว่า หลวงพ่อชาท่านไม่สอนอะไรมาก ท่านจะพูดเพียง ๒-๓ คำให้เราเก็บเอาไปคิดพิจารณา อย่างเช่นครั้งหนึ่งท่านกำลังกวาดลานวัดอยู่ หลวงพ่อท่านผ่านมาก็ถามว่า

“ช้อน สบายดีไหม ?” ชื่อเดิมของท่านคือ ฌอน (Shaun) หลวงพ่อก็เรียกว่า ช้อน ท่านก็กราบเรียนหลวงพ่อว่า

“สบายดีครับ หลวงพ่อ” หลวงพ่อท่านก็ถามต่อเหมือนกับย้ำว่า

“สบายดีไหม ?” ท่านก็กราบเรียนยืนยันเช่นเดิมว่า

“สบายดีครับ” หลวงพ่อท่านกลับพูดว่า

“สบายดี ไม่ดี”

แล้วหลวงพ่อท่านก็เดินจากไป ปล่อยให้ท่านชยสาโรยืนงงอยู่อย่างนั้น

จากหนังสือ "อุปลมณี" ซึ่งเป็นหนังสือชีวประวัติ - ศีลาจารวัตร ของ หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ผิดคาด

ที่มา