พูดน้อย กินน้อย นอนน้อย - หลวงปู่ชา สุภทฺโท


"พูดมาก กินมาก นอนมาก คือคนโง่

พูดน้อย กินน้อย นอนน้อย คือนักปฏิบัติ"

หลวงปู่ชา สุภทฺโท

หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ที่มา