พูดได้หลายภาษา - อุปลมณี


พูดได้หลายภาษา

เคยมีโยมคนหนึ่งมากราบเรียนถามหลวงพ่อชาว่า ที่หลวงพ่อมีลูกศิษย์ลูกหาชาวต่างประเทศมากนั้น เป็นเพราะหลวงพ่อได้ “นิรุตติปฏิสัมภิทา” (ปัญญาที่แตกฉานในภาษา) หรือเปล่า?

หลวงพ่อยิ้มแล้วตอบว่า “ อาจจะใช่นะโยม ภาษาชาวนาอาตมาก็พูดได้ ภาษาแม่ค้าก็พูดได้ ภาษาทหารก็พูดได้ ที่จริงมันแตกฉานหลายภาษาอยู่”

จากหนังสือ "อุปลมณี" ซึ่งเป็นหนังสือชีวประวัติ - ศีลาจารวัตร ของ หลวงปู่ชา สุภทฺโท

พูดได้หลายภาษา

ที่มา