อ.สุวัฒน์ เชียงใหม่089-191-1664 การเรียนการสอนนวดแก้อาการไหล่ติด ซึ่งมีอาการยกไหล่ไม่ได้องศา มีอาการปวดไหล่ ไพล่หลังไม่ได้ มอบ"ให้"เป็นวิทยาทานเพื่อให้หมอนวดนำไปพัฒนาวิชาชีพ(นวดจากประสบการณ์ อาจไม่ตรงตามตำรา)

 read more »